Obsah

Nedeľa 29. 1. 2023
Počet návštev: 227300
Profil školy História školy

O škole

Profil školy

 

Vážení rodičia budúcich škôlkarov a predškolákov!

 

Ďakujeme Vám, že sa zaujímate o

 

Materskú školu sv. Jána Bosca

organizačnú zložku Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

 

MŠ sv. Jána Bosca v Novej Dubnici sídli v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca v centre mesta, v priestoroch troch tried pre 3-4 ročné, 4-5 ročné  a 5-6 ročné deti. Dve triedy sa nachádzajú v samostatnom pavilóne medzi školskou jedálňou a telocvičňou; tretia trieda sa nachádza v pavilóne školskej jedálne.

Chceme, aby táto škôlka, prispením práce celého kolektívu a s Božou pomocou:

 • prinášala pre rodičov možnosť umiestniť dieťa v škôlke, ktorá im naviac ponúka výchovu ich detí  s pridanou hodnotou vštepovania morálnych základov opierajúcich sa o kresťanskú vieru
   
 • bola príjemným miestom pre všetky deti
   
 • prinášala cez aktivity detí radosť im samotným a všetkým ich blízkym
   
 • umožnila svojim škôlkarom bez problémov nastúpiť do prvého ročníka akejkoľvek základnej školy vďaka získaným vedomostiam a zručnostiam
   
 • poskytovala rodičom možnosť umiestniť dieťa vo výchovno-vzdelávacej inštitúcii, ktorá mu ponúka komplexný a kontinuálny rozvoj po prechode na základnú prípadne aj na strednú školu, ktoré sú súčasťou Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.
   

K spolupráci na tomto diele pozývame všetkých, ktorým sú tieto ciele blízke a môžu nám pri jeho skvalitňovaní pomôcť – dobrou radou, pomocnou rukou, sponzorstvom alebo modlitbou. Ďalšie informácie získate na č. tel. 0917861122.

Tešíme sa na Vaše deti a spoluprácu s Vami.                                                                                                  

Vedenie Spojenej školy sv. J. Bosca

Kontakt

 • Materská škola sv. Jána Bosca
  Spojená škola sv. Jána Bosca
  Trenčianska 66/28
  01851 Nová Dubnica
 • 0911253556

Fotogaléria