RADOSŤ

V našej škôlke dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho predprimárneho vzdelania pričom zároveň chceme deťom dopriať príjemný čas detstva. Preto je pre nás dôleité, aby deti chodili do škôlky radi, aby to čo robia robili s radosťou a aby táto radosť pretrvávala aj v ich rodinách.

SLUŠNOSŤ

Všetko, čo som v živote potreboval som sa naučil v materskej škole... to sú už slová klasika, v ktorých je veľa pravdy. Už v škôlke chceme viesť vaše deti k ohľaduplnosti, úcte k starším ale aj k vzájomnej úcte a pomoci atď. Naša výchova je postavená na kresťanských základoch ale je určená pre každého malého človiečika a určite každý rodič tento prístup k výchove - hlavne v dnešnej dobe - privíta.

LÁSKA

Slovo LÁSKA, ktoré je v motte aj celej našej školy, vyjadruje nielen kresťanskú lásku, lásku blížnemu a naše kresťanské smerovanie, ale aj obyčajný každodenný prístup našich pani učiteliek ku všetkých detičkám v škôlke. Našou najväčšou odmenou je, keď úprimné vzťahy vytvára najmä rodina.

Novinky - sledujte hlavnú stránku: ssnd.sk

Do dvoch tried našej MŠ sa môžete pozrieť aj virtuálne.

https://goo.gl/maps/FnB6HnMSeox8pBFk8

Pomocou myšky si môžete obzrieť miestnosť, kliknutím na šípku na podlahe sa premiestnite do druhej miestnosti.

(Čísla v stĺpci napravo Vás premiestnia do priestorov v našej ZŠ a strednej škole).

 

Kontakt

  • Materská škola sv. Jána Bosca
    Spojená škola sv. Jána Bosca
    Trenčianska 66/28
    01851 Nová Dubnica
  • 0911253556

Fotogaléria