Obsah

Nedeľa 29. 1. 2023
Počet návštev: 227302
Priebeh zápisu

Zápis / Prihláška

Priebeh zápisu

Vážení rodičia,

 

Zápis detí do MŠ bude prebiehať od 01.05.2022 do 31.05.2022.

 

Akou formou bude prebiehať zápis?

 • vopred vyplniť ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU
 • vytlačiť prihlášku s príslušnými dokumentmi
 • podpísať – obaja zákonní zástupcovia dieťaťa
 • priniesť osobne s dieťaťom do MŠ, a to každý párny týždeň od 10:00 do 11:00 hod. a nepárny týždeň od 14:00 do 15:00 hod.

 

Prednostne sú prijaté:

 

 • Deti, ktoré dovŕšili piaty rok k 31.08.2022, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • Deti, ktorých súrodenec navštevuje vyššiu organizačnú zložku Spojenej školy sv. Jána Bosca

 

 

 

 

Kontakt

 • Materská škola sv. Jána Bosca
  Spojená škola sv. Jána Bosca
  Trenčianska 66/28
  01851 Nová Dubnica
 • 0911253556

Fotogaléria