Obsah

Nedeľa 29. 1. 2023
Počet návštev: 227307
 • Oznam vedúcej ŠJ

  Vedúca Školskej jedálne p. Eva Rendeková oznamuje stravníkom,

  že 1. platbu za stravu pre nový školský rok je potrebné uhradiť v mesiaci august, (platba na september) od 10. -  20-teho dňa v danom mesiaci. Poslednú platbu je potrebné zrealizovať v mesiaci apríl (platbou na mesiac máj)

  Pre Materskú školu je ŠJ v prevádzke od stredy 02.09. 2015.

  Pre Základnú školu, Gymnázium a SOŠ je výdaj obedov až od štvrtka 03.09. 2015.

  Žiaci, ktorí sa stravujú, dostanú obed iba v prípade, ak je zaplatený poplatok za stravu za mesiac september!

  Stravu sa uhrádza trvalým príkazom, internetbankingom, príp. priamo v banke. Poštové poukážky na platbu stravného sa v našej ŠJ nepoužívajú!

  Bližšie informácie (o výške zálohovej platby na jeden mesiac, úhrade režijných nákladov....) budú zákonným zástupcom spresnené oznamom a následne prezentované na plenárnom ZRPŠ v mesiaci 09/2015.

  Platby na číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353 

  V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – tí, ktorí sa už stravovali, VS už majú, novým stravníkom VS p. vedúca ŠJ pridelí pri prvom zápise – záujme o stravu.  VS je nutné zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!)

  Mesačná platba za stravu v jednotlivých mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci jún bude záverečné zúčtovanie dorovnané.

  Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 21 pracovných dní / zaokrúhlene nahor)

  Žiaci ZŠ 1. -  4. roč

  Mesačná platba

   

  Žiaci materskej školy

  Mesačná platba

  Obed

  22,50 Eur

  Desiata, obed, olovrant

  26 Eur

   Žiaci ZŠ 5. -  9. roč.

  Študenti Gymnázia: kvinta – oktáva, 1.- 4. roč. G4,  SOŠ

   Obed

  24 Eur

  Obed

  26 Eur

   Žiaci príma - kvarty

  Zamestnanci

   Obed

  24 Eur

  Obed

  26 Eur

   

  Ostatní

  Obed          1,19 + 1 (réžia)

  46 Eur

   

  Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   

 • ZBER PAPIERA

  Zber papiera sa uskutoční v dňoch: 20., 21., 22. október 2015 (utorok, streda, štvrtok) v čase od 14,30 – 17,00 hod.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Materská škola sv. Jána Bosca v zbere papiera nazberala celkom: 492 kg papiera.


  1. miesto    Končier Patrik - 229 kg


  2. miesto    Bučková Ema - 98 kg


  3. miesto    Bulko Lukáš - 47 kg


  Víťazom blahoželáme! Vo piatok 24 júna 2016 budú škôlkari odmenení sladkou odmenou!

 • Púť katolíckych škôl

  Pozývame všetkých žiakov, pedagógov a zamestnancov, ale i rodičov, starých rodičov na Púť katolíckych škôl.

  V prípade Vášho záujmu, prosím nahláste počet účastníkov (menný zoznam) mailom na: zastzs@ssnd.sk, alebo na tel. č.: 44 32 382. Bližšie informácie (odchod autobusu...) budú prihláseným účastníkom (záujemcom) spresnené včas.

  Program dňa:

  6. jún 2015 - Rajecká Lesná

  Program
  13.00 - príchod do obce Ďurčiná - pri kostole, spoločné putovanie
  14.00 - krížová cesta na kalvárii v Rajeckej Lesnej
  15.00 - vystúpenie gospelovej skupiny HopeRise a príhovor kaplána zo Žarnovice, Mgr. Michala Lajchu
  16.00 - vystúpenie školských zborov
  17.15 - modlitba sv. ruženca
  18.00 - svätá omša s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Deň rodiny a školy

  SRDEČNE POZÝVAME na DEŇ RODINY a ŠKOLY !!!


   

  koho?        Vás, milí rodičia a deti
  kam?         do Oratka
  kedy?        01.06. 2015 - v pondelok
  o koľkej?   medzi 15.30 - 17.30 hod.
  na čo?       osláviť DEŇ RODINY
  ako?          hrami a súťažami a spoločne stráveným príjemným časom


  TEŠÍME SA NA VÁS!

 • Detský bazárik

  Milí rodičia,

  pri príležitosti Dňa detí sme sa rozhodli otvoriť brány školy a zorganizovať DETSKÝ BAZÁRIK; a umožniť Vám zarobiť si "trošku peniažkov" predajom už nepotrebného detského oblečenia vo veku (0 - 15 rokov), či naopak, doplniť šatník svojich ratolestí o nové kúsky za výhodné ceny.

  Pôjde o „samopredaj“ a ak máte aj vy záujem prísť si predať pre vaše dieťa už nepotrebné detské oblečenie, je nutné vopred sa nahlásiť  na: skolskybazar@gmail.com alebo u zástupkyne riaditeľa školy: p. M. Adamcovej. (zastzs@ssnd.sk)

  Poplatok za predaj (stôl) bude len "organizačný paušál"; á: 5 €. Celá táto suma bude použitá na budúce detské akcie v škole.

  DETSKÝ BAZÁRIK sa uskutoční v sobotu 6. júna 2015, v čase od 9.00 - 14.00 hod. v areáli školy.

  Príďte nakupovať, či predávať - pomôžete sebe, iným a celý zisk i vstupné sa vráti späť našim deťom!

                                                                                                                           Vedenie školy a zástupcovia Rady rodičov.

 • Zápis detí do MŠ

  Zápis detí do MŠ

  Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica

  Trenčianska 66/28

  018 51 Nová Dubnica

  v zmysle § 59 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č.308/2009 Z.z.

  VYHLASUJE

  ZÁPIS DETÍ DO

   MATERSKEJ ŠKOLY

  SV. JÁNA BOSCA

  pre školský rok 2015/2016.

  Žiadosti a podrobné informácie Vám budú poskytnuté

  p. zástupkyňou v  materskej škole.

  Zápis prebieha od 2.03.do 6.03. 2015.

  v čase od 1000 do 1500 hod.

  kontakt: 042 / 44 32 382

  www.ssnd.sk

   

  Podmienky prijímania:

  Prednosť v zaradení do MŠ majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Následne sa prijímajú deti 4 a 3- ročné. Materská škola môže „výnimočne“ prijať i 2- ročné deti, pokiaľ jej zostanú voľné miesta.

 • Naši predškoláci sú už zapísaní školáci

  Všetci naši predškoláci úspešne absolvovali zápis do prvej triedy základnej školy. Pozrite si video, ako to na ich zápise vyzeralo. Budú z nich šikovní spolužiaci v prvej triede v našej ZŠ sv. J. Bosca, v známom prostredí, s mnohými známymi pani učiteľkami. Všetci sa do školy tešia. Adamkovi, držíme palce nech sa im v ich škole takisto dobre darí.

 • Fašiangový ples

  Fašiangový ples

  Rada rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

  Vás srdečne pozýva na

  "Tradičný rodičovský fašiangový ples"

  dňa 13. februára 2015 (piatok)

           v priestoroch školy so začiatkom o 19.00 hod.

                                                  O dobrú náladu sa postará hudobná skupina Amazon.

                                                Vstupné : 10,- € /pár.

                                              (v cene: minerálka, tyčinky)

                                                 Možnosť zakúpiť: kapustnicu, nápoje...

                                     Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 6. februára 2015

                                   u triednych učiteľov, na sekretariáte školy.

                                     Vstupenky budú zlosované v tombole.

                                           Všetci ste srdečne vítaní veľmi sa na Vás tešíme!

                                Bližšie informácie: 042/44 32 383

 • Naši predškoláci v Základnej škole

  Je už tradíciou, že každoročne navštevujeme prváčikov v Základnej škole sv. Jána Bosca. Aj v stredu 12. novembra sme sa prišli presvedčiť, ako si naši kamaráti na školu zvykli; či im čítanie, písanie a počítanie nerobí problémy a tiež sme si vyskúšali „školácke“ učivo na IT.

  Prváci nás pozvali do svojich tried, kde nám prečítali, čo sa v šlabikári naučili. Predstavili nám školu, ukázali triedy, priestory školy. Z tejto našej návštevy sme si odniesli pracovné listy, záložky, leporelá, ktoré sme si za pomoci prváčikov vyrobili. Veľmi sa nám v škole páčilo a tešíme sa na zápis a do školy.

   

 • Vyhodnotenie zberu papiera v org. zložke Materská škola

          Klingová Tamarka – 13 kg

          Bulko Lukáš – 20 kg

          Schmidtová Alexandra – 12 kg

          Masár Vladko – 14 kg

   

  Materská škola celkom:  59 kg.

  Ďakujeme!

 • Deň otvorených dverí pre predškolákov

  V stredu 12. novembra 2014 pozývame našich predškolákov (ale aj rodičov) v čase od 9:00 - 10:00 hod. na Deň otvorených dverí do Základnej školy sv. Jána Bosca.

  Príďte a prežite s nami príjemné, poučné a zábavné dopoludnie.

  Tešíme sa na vás!


   

 • V dňoch 27., 28., 29. október 2014 (pondelok, utorok, streda) v čase od 14,30 – 17,00 hod. bude zber papiera.

    Ďakujeme!

   

   

 • Spresnenie termínu platby trvalým platobným príkazom

  Posledná platba na trvalom platobnom príkaze za stravu bude v mesiaci máj na mesiac jún. V mesiaci júli budú prípadne preplatky stravníka vrátené na účet majiteľa, kt. ste zadali.

  Ved. ŠJ: Eva Rendeková

 • Domestos pre školy a škôlky

  Vážení rodičia, priatelia materskej škôlky,

  ponúkame Vám možnosť zapojiť sa s nami do súťaže s výrobkami Domestos. Súťaž prebieha v termíne od 15. 9. do 16. 11. 2014, kedy budú prebiehať aktivity na vylepšenie školských toaliet. Za splnenú aktivitu škola získa 100 bodov.

  Zbieranie bodov

  Ďalšie body školy získavajú od rodičov, ktorí nahrávajú účtenky z nákupu produktov Domestos a hlasujú. Nahrávať účtenky a hlasovať môžete sami na stránke: http://www.domestospreskoly.sk/howToVote. Účtenky (bločky) môžete však doniesť aj k nám do školy a my ich zaregistrujeme. Za jeden produkt Domestos na správne nahratej účtenke získa škola 1 bod.

  Na konci súťaže 2 základné školy získajú 8 000 Eur na rekonštrukciu toaliet, 2 materské školy 4 000 Eur. Ďalších 100 škol a škôlok získa produkty Domestos na rok zadarmo. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke: http://www.domestospreskoly.sk/

  Ďakujeme.

 • Ako sa zbaviť vši vlasovej - prevencia po prázdninách

  • Pre spoľahlivý účinok treba šampón použiť niekoľkokrát.
  • Osobnú a posteľnú bielizeň treba vyvariť alebo vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať minimálne v dvoch cykloch.
  • Vydezinfikovať treba aj gauč, na ktorom dieťa večer sedí alebo leží.
  • Matrace a žinenky v školách treba postriekať Biolitom, dôkladne vyvetrať, vystaviť na slnko a minimálne tri-štyri dni nepoužívať.
  • Predmety prichádzajúce do styku s vlasmi (hrebene, kefky) ošetrite Biolitom alebo namočte do roztoku s obsahom chlóru (Savo).
   Každý musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň), čiapky, šatky, prípadne iné pokrývky hlavy.
   
  Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva
  Prípravky proti všiam
   
  neemoxan – nezmývajúci balzam, ktorý treba votrieť do vlasov, vlasy po ňom ostanú trochu olejové a ťažšie sa vysušujú. Hubí vši aj hnidy.
  parasidose – šampón proti všiam a hnidám. Vlasy treba umyť dvakrát, s trojminútovou pauzou na pôsobenie. Kúru treba o dva týždne opakovať. 
  diffusil h – dostať ako sprej aj ako šampón. Sprej sa nastrieka na vlasy, tie ostanú akoby zlepené, preto ich treba po 4 až 12 hodinách umyť. Dlhšie sa nepoužíval, preto je možné, že vši proti nemu nebudú odolné. 
  deparol – zostava troch prípravkov na báze esenciálnych olejov. Kúra sa robí každý deň, trvá 5 až 6 hodín, naposledy sa vlasy opláchnu antiseptickou vodou. Postup treba opakovať každý deň, kým vši a hnidy nevymiznú. 
 • Prevádzka Materskej školy sv. Jána Bosca

  Materská škola sv. Jána Bosca je v prevádzke už od utorka 02.09. 2014: od 6,00 - 16,00 hod.

  Tešíme sa na vás!

  Vaše p. učiteľky.

 • Oznam pre stravníkov!

  Vedúca Školskej jedálne oznamuje stravníkom, že poštové poukážky na mesiac september 2014 sa budú vydávať u vedúcej ŠJ v dňoch:

  21.08. 2014 - 28.08.2014 v čase od 8,00 - 15,00 hod.

  Doklad o zaplatení je potrebné odovzdať najneskôr do 28.08. 2014 vedúcej ŠJ. Noví stravníci si musia zakúpiť čipovú kľúčenku na výdaj stravy v hodnote 2,50 €.

  Platbu za stravu je potrebné uhradiť mesiac vopred, do 20-teho dňa v danom mesiaci. T.j. na mesiac október 2014 do 20. septembra 2014.

  Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred do 14-tej hodiny.

  Pre Materskú školu je ŠJ v prevádzke od utorka 02.09. 2014.

  Pre Základnú školu, Gymnázium a SOŠ je výdaj obedov až od stredy 03.09. 2014.

  ZMENA!!!

  Od mesiaca október 2014 bude možné stravu uhrádzať trvalým príkazom, internetbankingom, príp. priamo v banke. Poštové poukážky na platbu stravného v našej ŠJ sa už používať nebudú!

  Bližšie informácie (o výške zálohovej platby na jeden mesiac, úhrade režijných nákladov....) budú zákonným zástupcom spresnené oznamom a následne prezentované na plenárnom ZRPŠ v mesiaci 09/2014.

 • Začiatok školského roka

  Začiatok školského roka
  21. 8. 2013

  V pondelok 2. 9. 2013 bude  Slávnostné zahájenie šk. roka 2013/2014 v Spojenej školy sv. Jána Bosca.

  Ak máte čas a chuť aj vy - rodičia našich škôlkárov - ste pozvaní so svojími deťmi na  sv. omšu Veni Sancte do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod. 

  Materská škola bude v  prevádzke od 03.09.2013 (utorok)!!!  denne od 6,00 - 16,00 hod.

 • Deň matiek

  Deň matiek
  10. 5. 2013

  Šikulkovia si pripravili pre mamičky a staré mamy besiedku, ktorou ich chcú potešiť pri príležitosti dňa matiek.

Kontakt

 • Materská škola sv. Jána Bosca
  Spojená škola sv. Jána Bosca
  Trenčianska 66/28
  01851 Nová Dubnica
 • 0911253556

Fotogaléria